Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Prednáškový cyklus. Najnovšie archeologické výskumy.

  • Miesto konania: Nitra
  • Dátum konania: 10. 11. 2023 - 10. 11. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: PhDr. Klaudia Daňová PhD. ()

Prehľad konferencií