Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Slovenská komika, komédia, komici

  • Miesto konania: Bratislava, Dúbravská cesta 5819/9 - pavilón ústavov spoločenských vied
  • Dátum konania: 23. 5. 2023 - 23. 5. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. art. Karol Mišovic PhD. ()

Prehľad konferencií