Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Medzinárodná konferencia Štruktúra a stabilita biomakromolekúl

  • Miesto konania: Košice, Slovensko
  • Dátum konania: 5. 9. 2023 - 8. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Diana Fedunová PhD. ()

Prehľad konferencií