Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Mladá filozofia 2023

  • Miesto konania: Filozofický ústav SAV,v.v.i., Klemensova 19, Bratislava
  • Dátum konania: 4. 5. 2023 - 5. 5. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Sábo PhD. ()

Prehľad konferencií