Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 11. 9. 2023 - 12. 9. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: PhDr. Miriam Hlavačková PhD. ()

Prehľad konferencií