Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Discourses of Transition in (post-)Habsburg East Central Europe, 1917–1941

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 24. 5. 2022 - 25. 5. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Michal Kšiňan PhD. ()

Prehľad konferencií