Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 25. 5. 2023 - 26. 5. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Štefan Gaučík PhD. ()

Prehľad konferencií