Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989.

  • Miesto konania: Banská Bystrica
  • Dátum konania: 7. 9. 2022 - 7. 9. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Gabriela Dudeková Kováčová PhD. ()

Prehľad konferencií