Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Zoológia 2022 - vedecký kongres

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 16. 11. 2022 - 19. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Ľubomír Vidlička CSc. ()

Prehľad konferencií