Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Deň doktorandov ÚMV SAV

  • Miesto konania: Košice
  • Dátum konania: 25. 5. 2022 - 25. 5. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Kovalčíková PhD. ()

Prehľad konferencií