Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

31. ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia

  • Miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene
  • Dátum konania: 9. 9. 2022 - 9. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Anton Krištín DrSc. ()

Prehľad konferencií