Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

14. Medzinárodná konferencia Konštrukčné materiály 2023

  • Miesto konania: ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava
  • Dátum konania: 14. 11. 2023 - 14. 11. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Dr. Ing. Jaroslav Jerz ()

Prehľad konferencií