Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

DL4LD – Workshop o hĺbkovom učení a neurónových prístupoch pre lingvistické údaje 2

  • Miesto konania: Mykolo Romerio universitetas. Vilnius (Litva)
  • Dátum konania: 30. 9. 2022 - 30. 9. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: RNDr. Radovan Garabík ()

Prehľad konferencií