Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

30. posterový deň s medzinárodnou účasťou 2023

  • Miesto konania: Bratislava, ÚH SAV, v.v.i.
  • Dátum konania: 8. 11. 2023 - 8. 11. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Peter Rončák PhD. ()

Prehľad konferencií