Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

19. medzinárodné krajinno-ekologické sympózium

  • Miesto konania: Trenčianske Teplice, Slovensko
  • Dátum konania: 17. 5. 2023 - 19. 5. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: RNDr. Marta Dobrovodská PhD. ()

Prehľad konferencií