Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Biologická liečba v teórii a praxi VI.

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 15. 12. 2022 - 16. 12. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Filipčík CSc. ()

Prehľad konferencií