Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy, 1900 - 1950

  • Miesto konania: Košice
  • Dátum konania: 25. 4. 2023 - 26. 4. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Veronika Szeghy-Gayer PhD. ()

Prehľad konferencií