Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Medzinárodný workshop: Inkluzívne vzdelávanie dospelých – úloha sociálneho dialógu v strategických sektoroch.

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 8. 12. 2022 - 8. 12. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Ing. Ivana Studená PhD. ()

Prehľad konferencií