Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

30. výročie Medzinárodnej spoločnosti pre patofyziológiu

  • Miesto konania: on line
  • Dátum konania: 29. 11. 2021 - 30. 11. 2021
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Oľga Pecháňová DrSc. ()

Prehľad konferencií