Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel

  • Miesto konania: Mojmírovce, Slovenská republika
  • Dátum konania: 28. 9. 2022 - 30. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Hanzel PhD. ()

Prehľad konferencií