Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

11. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia" 2022

  • Miesto konania: Zemplínska Šírava
  • Dátum konania: 24. 5. 2022 - 26. 5. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Dana Pavelková PhD. ()

Prehľad konferencií