Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

LMV 2022

  • Miesto konania: Košice
  • Dátum konania: 11. 11. 2022 - 13. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj DrSc. ()

Prehľad konferencií