Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Young neuroscientists and cutting-edge research

  • Miesto konania: Košice/Bratislava
  • Dátum konania: 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. MVDr. Daša Čížková DrSc. ()

Prehľad konferencií