Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

29. Posterový deň s medzinárodnou účasťou 2022

  • Miesto konania: Ústav hydrológie SAV, v.v.i., Bratislava
  • Dátum konania: 9. 11. 2022 - 9. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Peter Rončák PhD. ()

Prehľad konferencií