Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška

  • Miesto konania: online
  • Dátum konania: 9. 11. 2021 - 9. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. PhDr. Soňa Pašteková CSc. ()

Prehľad konferencií