Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku

  • Miesto konania: Sociologický ústav SAV
  • Dátum konania: 25. 11. 2021 - 25. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková PhD. ()

Prehľad konferencií