Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Európska ricoeurovská konferencia

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 4. 11. 2022 - 5. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová PhD. ()

Prehľad konferencií