Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Textologický seminár III

  • Miesto konania: Nitra
  • Dátum konania: 22. 11. 2022 - 22. 11. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Martin Navrátil PhD. ()

Prehľad konferencií