Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 27. 9. 2022 - 27. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Rišková PhD. ()

Prehľad konferencií