Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Aktuálny stav rómskych štúdií III

  • Miesto konania: Prešov
  • Dátum konania: 1. 12. 2022 - 2. 12. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Klara Kohoutová PhD. ()

Prehľad konferencií