Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Aktuálny stav rómskych štúdií na Slovensku III

  • Miesto konania: Prešov
  • Dátum konania: 1. 12. 2022 - 1. 12. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Ondrej Ficeri PhD. ()

Prehľad konferencií