Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

LMV 2021 - Lokálne mechanické vlastnosti

  • Miesto konania: Košice
  • Dátum konania: 8. 11. 2021 - 10. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj DrSc. ()

Prehľad konferencií