Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou 2021

  • Miesto konania: ÚH SAV Bratislava
  • Dátum konania: 10. 11. 2021 - 10. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Peter Rončák PhD. ()

Prehľad konferencií