Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Česko-slovenský diskusný seminár o problematike modernizmu: Edícia European avant-garde and modernism studies

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 11. 11. 2021 - 11. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Michal Habaj PhD. ()

Prehľad konferencií