Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Štruktúra a funkcia koreňa

  • Miesto konania: Vysoké Tatry - Horný Smokovec
  • Dátum konania: 12. 6. 2022 - 16. 6. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Ivana Fialová PhD. ()

Prehľad konferencií