Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  september 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci september 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   Summer School on General Algebra and Ordered Sets (SSAOS 2022) KC Academia, Stará Lesná, Slovensko 28. 8. 2022 2. 9. 2022
   EAA Session 306: Early Iron Age landscape transformation in the Carpathian basin and adjacent areas Budapešť 31. 8. 2022 3. 9. 2022
   Slnečná koróna – komplexný výskum zo zeme a vesmíru. Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, Slovensko 5. 9. 2022 9. 9. 2022
   Stredoeurópske sympózium stavebnej fyziky 2022 Bratislava, SR 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   22. slovenská onomastická konferencia Produkcia a percepcia onymických systémov Trnava 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   SFS – 26. konferencia slovenských fyzikov Košice, Slovensko 5. 9. 2022 8. 9. 2022
Organizuje SAV  26. konferencia slovenských fyzikov Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 5. 9. 2022 8. 9. 2022
   Sociálne procesy a osobnosť 2022 Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   XXV. kongres České geografické společnosti a 18. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti Olomouc 6. 9. 2022 8. 9. 2022
Organizuje SAV  Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestor v krajinách V4 po roku 1989 Banská Bystrica 6. 9. 2022 6. 9. 2022
Organizuje SAV  Miesto štúdia alebo kariérne motivácie? Čo vysvetľuje ďalšiu mobilitu absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí (ústavný seminár) Bratislava 7. 9. 2022 7. 9. 2022
Organizuje SAV  Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989. Banská Bystrica 7. 9. 2022 7. 9. 2022
   12-ty medzinárodný kongres karpatsko-balkánskej geologickej asociácie Bulharsko, Plovdiv 7. 9. 2022 11. 11. 2022
   GeoKARTO 2022 Bratislava 8. 9. 2022 9. 9. 2022
   CEI Satellite Symposium Tampere, Fínsko 8. 9. 2022 8. 9. 2022
   31. ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia Technická univerzita vo Zvolene 9. 9. 2022 9. 9. 2022
   Zviera v slovenskej poézii Bratislava 9. 9. 2022 9. 9. 2022
   Chémia smerom k biológii 10 a INSTRUCT-ULTRA míting o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 11. 9. 2022 14. 9. 2022
   36. medzinárodná letná konferencia z teórie reálnych funkcií (ISCORFT 2022) Stará Lesná 11. 9. 2022 16. 9. 2022
   PMA 2022 and SRC: 9. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle a 25. Slovenská gumárenská konferencia Conference Center of Lindner Hotel Gallery Central in Bratislava 12. 9. 2022 14. 9. 2022
   EMP User meeting 2022 Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko 18. 9. 2022 22. 9. 2022
   XLIII. Dni radiačnej ochrany Hotel Akadémia, Stará Lesná, Vysoké Tatry 19. 9. 2022 23. 9. 2022
   Musikalische Praxis im langen 19. Jahrhundert: Unbekannte Ego-Dokumente aus Zentraleuropa Viedeň 20. 9. 2022 22. 9. 2022
   Úrady a úradníci - ich vývoj a premeny Bratislava 20. 9. 2022 21. 9. 2022
Organizuje SAV  ALZHEIMERFÓRUM 2022 : Ako funguje spolupráca v multidisciplinárnom tíme Bratislava 21. 9. 2022 21. 9. 2022
 Videokonferencia Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre: slovensko-slovanské súvislosti Bratislava + online 21. 9. 2022 23. 9. 2022
   MTSM 2022 - 11. Medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály FESB University of Split, Croatia 22. 9. 2022 23. 9. 2022
Organizuje SAV  Propaganda migračných pohybov Košice, Slovensko; Budapešť, Maďarsko; Varšava, Poľsko; Opava Česko 22. 9. 2022 15. 12. 2022
   41.medzinárodná konferencia „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“ Palárikovo 27. 9. 2022 29. 9. 2022
   Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry Bratislava 27. 9. 2022 27. 9. 2022
   Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel Mojmírovce, Slovenská republika 28. 9. 2022 30. 9. 2022
Organizuje SAV  Diskurzívna a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu (ústavný seminár) Bratislava 28. 9. 2022 28. 9. 2022
Organizuje SAV  75. výročie vzniku Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Aula SAV, Bratislava 29. 9. 2022 29. 9. 2022
Organizuje SAV  DL4LD – Workshop o hĺbkovom učení a neurónových prístupoch pre lingvistické údaje 2 Mykolo Romerio universitetas. Vilnius (Litva) 30. 9. 2022 30. 9. 2022
   Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológia. VII. Bratislava 30. 9. 2022 30. 9. 2022