Spektrum vedy

Spektrum vedy je cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov, o ich mimoriadnych objavoch. Cyklus vznikol v spolupráci Centra vedecko- technických informácií SR, Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

Promo video Spektrum vedy

Dĺžka 5:16
 

Celé časti

Zemetrasenie ukryté v číslach

Dĺžka 25:00

Tajomstvá jazyka

Dĺžka 25:51

Zdravé zviera - Zdravé...

Dĺžka 26:06
 

Kúzlo fyziky - supravodiče

Dĺžka 26:15

Cukry – elixír večnej mladosti?

Dĺžka 27:02
 

Upútavky

Vrátiť krajine čas

Dĺžka 0:52

Vtáčí mozog a učenie

Dĺžka 0:33

Magnetická rezonancia

Dĺžka 0:35
 

Dedina na Slovensku v 21. storočí

Dĺžka 0:47