Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

člen Predsedníctva SAV pre 3. oddelenie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: 02/ 57510 129
Výskumné zameranie:
najnovšie dejiny Slovenska, politológia, medzinárodné vzťahy
ORCID:
Číslo ORCID