Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
Ústav divadelnej a filmovej vedy
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5477 7193
Fax: 02/ 5477 3567
ORCID:
Číslo ORCID