Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

OTVR vedecký pracovník
Botanický ústav CBRB SAV
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5942 6164
Fax: 02/ 5942 6100