Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Zdena Sulová, DrSc.

Riaditeľka
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 63, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 32295510
Výskumné zameranie:
bunkova biologia, biochemia