Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Peter Bednár, CSc.

samostatný vedecký pracovník
Akademická 2, 949 21 Nitra
Slovenská republika
Tel.: 037/6943245; 0902/925676
Fax: 037/7335618
Výskumné zameranie:
archeológia stredoveku, stredoveké hrady, metodika terénneho výskumu, sídlisková štruktúra
ORCID:
Číslo ORCID