Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

vedecký pracovník
Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5478 9727
Fax: 02/54789726