Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Riaditeľ
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/ 5249 7316