Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/3229 5152