Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 63, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 055/7287842
ORCID:
Číslo ORCID