Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav molekulárnej biológie SAV

Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02 5930 7444
Fax: 02 5930 7416
Ústav vznikol v r. 1976 vyčlenením Biologického ústavu SAV založeného v r. 1957. Vedecká činnosť ústavu je zameraná na základný výskum v oblasti molekulárnej biológie. V súčasnosti sa na vybraných modeloch prokaryontov a eukaryontov študuje organizácia, štruktúra a expresia génov kódujúcich hydrolytické enzýmy, vzťah medzi štruktúrou a funkciou enzýmov, molekulárno-genetické aspekty metabolizmu nukleových kyselín a kontrola génovej expresie vo vzťahu k diferenciácii buniek.