Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Laborant/ka

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 215
Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i. pracovisko Ústav normálnej a patologickej fyziológie príjme do pracovného pomeru laboranta/ku na plný pracovný úväzok od 01.9.2022.
Pozícia sa týka práce v rámci fyziologických a biochemických metodických postupov.
Požiadavky: stredoškolské odborné vzdelanie.
Platobné podmienky : v zmysle platných právnych predpisov ( pri štátnozamestnaneckých pracovných miestach a pracovných miestach vo verejnom záujme ).
Životopis posielajte na : sona.cacanyiova@savba.sk, andrea.berenyiova@savba.sk
Späť na pracovné príležitosti