Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Pozícia technického pracovníka (laborant)

E-mail:
Kontakt: Imrich Barák
Počet zobrazení: 162
Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave ponúka prácu na pozíciu technického pracovníka (laborant) so SŠ vzdelaním (chemickým zameraním) alebo aj s VŠ vzdelaním (preferenčne z odborov molekulárna biológia, biochémia, genetika, mikrobiológia) v tomto prípade aj s perspektívou možného nástupu na doktorandské štúdium v uvedených odboroch v priebehu niekoľkých rokov.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, táto pozícia je zastupovanie počas materskej dovolenky. Toto zastupovanie je plánované minimálne na 2 roky a maximálne na 3 roky.
Nástupný termín: 1. november 2022
Pracovisko: Bratislava.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov.


Pracovisko:
Ústav molekulárnej biológie SAV, Oddelenie mikrobiálnej genetiky, vedúci RNDr. Imrich Barák, DrSc., Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava mail: imrich.barak@savba.sk
http://www.imb.savba.sk/
Kontakt: imrich.barak@savba.sk
Späť na pracovné príležitosti