Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecký pracovník (PhD.) alebo odborný pracovník (VŠ)

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 159
Ústav molekulárnej biológie SAV, vypisuje výberové konanie na pozíciu:
Vedecký pracovník na Oddelenie mikrobiálnej genetiky.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, táto pozícia je zastupovanie počas materskej dovolenky. Toto zastupovanie je plánované minimálne na 2 roky a maximálne na 3 roky a s prípadným výhľadom trvalejšej pozície, závislé od možností organizácie.
Pracovisko: Bratislava.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača/čku:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD) alebo odborný pracovník (VŠ), najlepšie v odbore mikrobiológia / biochémia / molekulárna biológia / biotechnológia / genetika.
- záujem o experimentálnu prácu v laboratóriu, ochota učiť sa, tvorivý prístup k riešeniu problémov a kooperatívnosť pri práci v kolektíve.
- pokročilá znalosť anglického jazyka.
- schopnosť samostatnej vedeckej práce, vrátane publikovania.

Znalosť metód molekulárnej biológie, genetiky mikroorganizmov, mikroskopických techník a biochémie je výhodou.
Termín odovzdania žiadosti: 15.12.2021
Termín nástupu: 1.1.2022
K výberovému konaniu je potrebné poslať:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií
Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte mailom alebo poštou na adresu:
RNDr. Imrich Barák, DrSc.
Ústav molekulárnej biológie, SAV
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava
e-mail: imrich.barak@savba.sk
Tel.: 02 59307418; 02 59307426
Informovať sa o pozícii a o vedeckom zameraní je možné aj osobným stretnutím s použitím hore uvedených kontaktných údajov.
Späť na pracovné príležitosti