Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hlavný účtovník /-čka - všeobecná, finančná učtáreň

E-mail:
Kontakt: Ing. Jana Kovačová, secretary.fusav@savba.sk
Počet zobrazení: 187
pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov: 12, možnosť predĺženia na dobu neurčitú

Možný termín nástupu 1.6.2021
pracovný pomer na určitú dobu, počet mesiacov: 12, možnosť predĺženia na dobu neurčitú

Informácie pre záujemcu:
Základná zložka mzdy (v hrubom): podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + osobné ohodnotenie - pri plnom úväzku HP cca. 1000,- EUR (nástup) - Zmluva na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. - Informácie o výberovom konaní: Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. V prípade záujmu o túto pracovnú ponuku svoju Žiadosť o prijatie spolu so štruktúrovaným životopisom posielajte elektronicky na adresu: secretary.fusav@savba.sk najneskôr do 16.05.2021 - Uchádzači z 1. kola budú pozvaní na osobný pohovor pohovor: 24.-28.05.2021
- GDPR: Všetky zaslané životopisy a motivačné listy sú v súvislosti s realizáciou výberového konania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov uchovávané po dobu šesť mesiacov. Po tejto lehote v zmysle toho istého zákona budú Vaše osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nikomu neposkytujeme, nesprístupňujeme ani nezverejňujeme.

Náplň (druh) práce

Odborná účtovnícka práca vo finančnej učtárni.
Kompletné zabezpečenie účtovnej agendy organizácie:
- sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch, kontrola účtovných operácií podľa štandardov a platnej legislatívy
- zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva.Inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku
- vypracovávanie analýz a správ podľa požiadaviek vedenia spoločnosti, zodpovednosť za mesačné, štvrťročné a ročné závierkové práce.
- evidencia faktúr, pravidelná kontrola čerpania, príprava podkladov k výkazom, výkaz DPH, atď.
Ponúkané výhody

Zamestnanecké výhody, benefity:
- - flexibilný pracovný čas
- - seriózny a otvorený prístup
- - isté zázemie a stabilita
Pracovné podmienky

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomický
Vyššie odborné vzdelanie v odbore ekonomický
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Dĺžka praxe

aspoň 5 rokov
Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:

analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť

Cudzie jazyky:

anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače:

Microsoft Excel - pokročilá
Microsoft Word - pokročilá
SOFTIP - pokročilá

Ďalšie požiadavky:
- aktívna znalosť Zákonníka práce a dopln. legislatívnych predpisov
- znalosť systému fungovania príspevkovej a neziskovej organizácie
- znalosť systému štátnej pokladnice
Osobnostné predpoklady

analytické myslenie
precíznosť (presnosť)
komunikatívnosť

Späť na pracovné príležitosti